Artikelen zijn welkom.

Wij staan open voor een brede variëteit aan bijdragen, van wetenschappelijk georiënteerde artikelen en opiniërende artikelen tot heel praktische artikelen en praktijksuggesties die betrekking hebben op reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw. De website kan zo een bijdrage leveren aan bewustwording en debat over de richting waarin het reken- en wiskundeonderwijs zich zou moeten ontwikkelen.

Of de aangeboden bijdragen voor plaatsing in aanmerking komen, beoordeelt de redactieraad. Bij het oordelen over plaatsing laat de redactieraad zich leiden door de vraag of de aangeboden kopij een constructieve bijdrage kan leveren.

 

Concept artikelen s.v.p. als pdf sturen aan

 

r.keijzer@ipabo.nl