Curriculum.nu

 

De curriculumherziening, curriculum.nu, neemt een aftrap met het vaststellen van bouwstenen van een nieuw curriculum.

Een ontwikkelteam rekenen/wiskunde gaat zich buigen over het geheel reken- en wiskundecurriculum.

 

oktober 2017 Leerkrachten en scholen kunnen hun belangstelling tonen
november 2017 Selectie van leerkrachten en scholen
november 2017 NVvW en NVORWO publiceren hun visie op de toekomstige ontwikkeling als input voor het ontwikkelteam
maart-december 2018 Ontwikelteam Rekenen/Wiskunde aan de slag en ontwikkelt in een aantal driedaagse werksessies een aantal bouwstenen
2019 Nadere uitwerking in de richting van een curriculum

                                    

Regeerakkoord

 

In het regeerakkoord op pagina 9:

 

1.3 Onderwijs en onderzoek

Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving. We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken. We geven hen ruimte en verantwoordelijkheid. De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs. Kansen en talenten (…)

Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken. Lees meer...

Tijd voor ander rekenonderwijs

Koeno Gravemeijer

 

Vrijwel al het rekenwerk buiten de school wordt door computers uitgevoerd. Dit vraagt een verandering in de rekenleerstof Lees meer


dekkerOnderwijs2032
Staatssecretaris Dekker lanceert een nationale discussie over toekomstgericht funderend onderwijs. Samen met de PO-Raad en de VO-Raad start de staatssecretaris een brede dialoog. Lees meer
 
zie ook: