Curriculum.nu

 

De curriculumherziening, curriculum.nu, neemt een aftrap met het vaststellen van bouwstenen van een nieuw curriculum.

Een ontwikkelteam rekenen/wiskunde gaat zich buigen over het geheel reken- en wiskundecurriculum.

 

oktober 2017 Leerkrachten en scholen kunnen hun belangstelling tonen
november 2017 Selectie van leerkrachten en scholen
november 2017 NVvW en NVORWO publiceren hun visie op de toekomstige ontwikkeling als input voor het ontwikkelteam
maart-december 2018 Ontwikelteam Rekenen/Wiskunde aan de slag en ontwikkelt in een aantal driedaagse werksessies een aantal bouwstenen
2019 Nadere uitwerking in de richting van een curriculum

                                    

Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken. Lees meer...

Tijd voor ander rekenonderwijs

Koeno Gravemeijer

 

Vrijwel al het rekenwerk buiten de school wordt door computers uitgevoerd. Dit vraagt een verandering in de rekenleerstof Lees meer


dekkerOnderwijs2032
Staatssecretaris Dekker lanceert een nationale discussie over toekomstgericht funderend onderwijs. Samen met de PO-Raad en de VO-Raad start de staatssecretaris een brede dialoog. Lees meer
 
zie ook: